Hulpvraag

Alle vormen van misbruik, geweld, vernedering en verwaarlozing hebben gevolgen voor het verdere leven. Zowel lichamelijk, psychisch als emotioneel. Klachten staan ook zelden op zichzelf en gaan veelal gepaard met meerdere en afwisselende klachten:

*negatief zelfbeeld, onzeker
*gevoel van isolement en machteloosheid
*problemen met sociale contacten
*relatieproblemen
*seksuele problemen
*gevoelig voor ‘triggers’ (overgevoelig reageren op ‘kleine’ dingen)
*lichamelijke klachten zonder aanwijsbare oorzaak
*slaapstoornissen
*stress en nerveuze spanningen
*angst en paniekreacties
*concentratiestoornissen
*chronische onrust, opgejaagd gevoel
*somberheid, gevoel van leegte en zinloosheid
*moeite met ervaren en/of stellen van grenzen
*angst om grenzen aan te geven
*zwakke of wisselende lichaamsbeleving
enz.